Högmässa

sö 1.3 kl. 10.00 - 11.00
Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst med nattvard

Första söndagen i fastan. Tema: Jesus segrar över frestelserna

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen