Bibelsamtal

sö 1.3 kl. 18.00 - 19.30
Lappfjärds församlingshem

Bibelstudium

Bibelstudiegruppen samlas i grupprummet.