Högmässa

sö 23.2 kl. 15.00 - 16.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen