Högmässa

sö 9.2 kl. 15.00 - sö 9.2 kl. 16.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tredje söndagen före fastetiden. Tema: Den oförtjänta nåden.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist.