Högmässa

sö 9.2 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tredje söndagen före fastetiden. Tema: Den oförtjänta nåden.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist.


Se också

fr 7.2 kl. 19.00 -21.30

Lappfjärds församlingshem

Pärlbandet

Samling för kvinnor i alla åldrar
sö 9.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard