Högmässa

sö 9.2 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tredje söndagen före fastetiden. Tema: Den oförtjänta nåden.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist. 

Krs distriktsråd medverkar och ordnar kyrkkaffe efteråt i kyrkan.