Pärlbandet

fr 7.2 kl. 19.00 - 21.30
Lappfjärds församlingshem

Samling för kvinnor i alla åldrar

Tema "Nära Guds hjärta" med Kerstin Mitts. Servering. Kvällen avslutas med nattvardsmässa kl 21.00 med präst Gunilla Teir. Anmälan senast 4.2 till Inga-Lene av Hällström.