Pärlbandet

fr 7.2 kl. 19.00 - kl. 21.30

Lappfjärds församlingshem

Samling för kvinnor i alla åldrar

Tema "Nära Guds hjärta" med Kerstin Mitts. Servering. Kvällen avslutas med nattvardsmässa kl 21.00 med präst Gunilla Teir. Anmälan senast 4.2 till Inga-Lene av Hällström.


Tf. diakon
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad

Se också

sö 26.1 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 26.1 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Tredje söndagen efter Trettondagen. Tema: Jesus väcker tro.
sö 2.2 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst

Kyndelsmässodagen. Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet