Familjegudstjänst med ljuständning för döpta

sö 2.2 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst för små och stora

Medverkande: Daniel Norrback, Anna Karin Martikainen, Christina Caldén-Back, Jeanette Ribacka-Berg.

Ljuständning för de barn som döpts sedan senaste kyndelsmässodag


Se också

sö 26.1 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Tredje söndagen efter Trettondagen. Tema: Jesus väcker tro.
sö 9.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard