Gudstjänst

sö 26.1 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Tredje söndagen efter Trettondagen. Tema: Jesus väcker tro.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen


Se också

sö 23.2 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg
sö 1.3 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Människa kom fram-mässa

En specialkomponerad gudstjänst med nattvard och mycket musik
sö 8.3 kl. 10.00 -11.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Andra söndagen i fastan. Tema: Bön och tro