Kvällsmässa

lö 11.1 kl. 18.00 - 18.45
Dagsmark bönehus

Aftonandakt med nattvard

Präst Markus Engström, kantor Juhani Martikainen