Högmässa

må 6.1 kl. 15.00 - 16.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Trettondagen. Tema: Jesus, världens ljus.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Nådehjonen. Kyrkkaffe.