Högmässa

on 1.1 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Nyårsdagens gudstjänst

Markus Engström är präst och Anna Karin Martikainen är kantor