Högmässa

sö 29.12 kl. 15.00 - 16.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Markus Engström är präst och Anna Karin Martikainen är kantor