Högmässa

sö 15.12 kl. 10.00 - 11.00
Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal

Tredje söndagen i advent. Tema: Bered väg för konungen.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen.