Högmässa

sö 8.12 kl. 15.00 - sö 8.12 kl. 16.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Andra söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i härlighet.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Raili Bergqvist.