Högmässa

sö 8.12 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Andra söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i härlighet.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Raili Bergqvist.