Kvällsmässa

lö 7.12 kl. 18.00 – 18.45

Dagsmark bönehus

Aftonandakt med nattvard

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Juhani Martikainen