Kvällsmässa

lö 7.12 kl. 18.00 - kl. 18.45

Dagsmark bönehus

Aftonandakt med nattvard

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Juhani Martikainen


Se också

sö 15.12 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal