Lovsångsmässa

sö 24.11 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard

Domsöndagen. Tema: Kristus, Herre över allting.

Predikant och liturg Daniel Norrback, lovsångsgruppen.


Se också

lö 19.10 kl. 18.00 -18.45

Dagsmark bönehus

Kvällsmässa

Aftonandakt med nattvard
sö 20.10 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 27.10 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard