Lovsångsmässa

sö 24.11 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard

Domsöndagen. Tema: Kristus, Herre över allting.

Predikant och liturg Daniel Norrback, lovsångsgruppen.


Se också

sö 26.1 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
fr 7.2 kl. 19.00 -21.30

Lappfjärds församlingshem

Pärlbandet

Samling för kvinnor i alla åldrar
sö 9.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard