Lovsångsmässa

sö 24.11 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard

Domsöndagen. Tema: Kristus, Herre över allting.

Predikant och liturg Daniel Norrback, lovsångsgruppen.


Se också

sö 15.12 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal