Församlingsafton

lö 16.11 kl. 18.00 - kl. 20.00

Kristinestads församlingshem

Samling kring ett tema, sång och andakt

Marcus Jakobsson, Emma Lönnqvist medverkar. Servering