Högmässa

sö 10.11 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Reformationsdagen. Tema: Trons grund.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Olle Nilsson (?).


Se också

sö 15.12 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal
sö 15.12 kl. 18.00 -20.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med De vackraste julsångerna

Gudstjänst utan liturgiska inslag och sånger ur häftet med De vackraste julsångerna