Högmässa

sö 10.11 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Reformationsdagen. Tema: Trons grund.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Olle Nilsson (?).


Se också

sö 25.8 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 8.9 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard