Gudstjänst med dop

sö 10.11 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Reformationsdagen. Tema: Trons grund

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Dop av Daniel och Erica Norrbacks barn. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet.


Se också

sö 26.1 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Tredje söndagen efter Trettondagen. Tema: Jesus väcker tro.
sö 2.2 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst

Kyndelsmässodagen. Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
sö 2.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Familjegudstjänst med ljuständning för döpta

Gudstjänst för små och stora