Gudstjänst med dop

sö 10.11 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Reformationsdagen. Tema: Trons grund

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Dop av Daniel och Erica Norrbacks barn. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet.


Se också

sö 25.8 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Elfte söndagen efter pingst. Tema: Kallelsetider.
sö 25.8 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 8.9 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard