Kvällsmässa

lö 9.11 kl. 18.00 - kl. 18.45

Dagsmark bönehus

Aftonandakt med nattvard

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen


Se också

sö 19.1 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 26.1 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
fr 7.2 kl. 19.00 -21.30

Lappfjärds församlingshem

Pärlbandet

Samling för kvinnor i alla åldrar