Pärlbandet

fr 8.11 kl. 19.00 - kl. 21.00

Sideby kyrka

Samling för kvinnor

Tema: På seglats med Jesus, talare Gunilla Teir. Servering. Anmälan till Inga-Lene af Hällström. Busstransport ordnas. Kvällen avslutas med nattvardsmässa. 


Tf. diakon
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad

Se också

sö 24.11 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard