Pärlbandet

fr 8.11 kl. 19.00 - kl. 21.00

Sideby kyrka

Samling för kvinnor

Tema: På seglats med Jesus, talare Gunilla Teir. Servering. Anmälan till Inga-Lene af Hällström. Busstransport ordnas. Kvällen avslutas med nattvardsmässa. 


Tf. diakon
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad

Se också

fr 7.2 kl. 19.00 -21.30

Lappfjärds församlingshem

Pärlbandet

Samling för kvinnor i alla åldrar