Högmässa

sö 6.10 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Sjuttonde söndagen efter pingst. Tema: Jesus ger liv.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 25.8 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 8.9 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard