Kvällsmässa

lö 28.9 kl. 18.00 - kl. 18.45

Dagsmark bönehus

Aftonandakt med nattvard

Predikant och liturg Lars Lövdahl


Se också

sö 15.9 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 22.9 kl. 15.00 -16.00

Kristinestads kyrka

Lovsångsmässa

Sångbetonad gudstjänst med nattvard