Gudstjänst

sö 22.9 kl. 15.00 - kl. 16.00

Kristinestads kyrka

Nya konfirmander och föräldrar inbjuds

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen. Obs klockslaget pga av biskopsvisitation i finska församlingen. Efteråt inskrivning av nya konfirmander i Kristinestads församlingshem.


Se också

sö 29.9 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Mikaelidagen. Tema: Änglarnas dag
sö 6.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Lovsångsmässa

Gudstjänst med nattvard och lovsång