Högmässa

sö 15.9 kl. 12.00 - kl. 13.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Fjortonde söndagen efter pingst. Tema: Vår nästa.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist.

Församlingens 70-åringar är särskilt inbjudna. Efter högmässan firas de vid församlingens lägergård Jonnsborg. OBS klockslaget!


Se också

lö 20.7 kl. 19.00 -20.00

Sideby kyrka

Musik och dikt i sommarkvällen

Musik och sång, diktläsning och andakt
lö 27.7 kl. 18.00 -20.00

Sideby kyrka

SLEF:s sommarfest

Samling kring Ordet och sång
sö 28.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard