Friluftsgudstjänst

sö 21.7 kl. 13.00 - kl. 14.00

Carlsro museum

Apostladagen. Tema: I Herrens tjänst

Predikant och liturg Lars Nisula, kantor Anna Karin Martikainen, Tjöck spelmanslag. Efteråt kyrkkaffe.

OBS klockslaget!


Se också

sö 30.6 kl. 10.00 -11.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard under Evangeliföreningens årsfest i Kristinestad
sö 7.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst

Fjärde söndagen efter pingst. Tema: Förlorad och återfunnen.
sö 14.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga