Musik och dikt i sommarkvällen

lö 20.7 kl. 19.00 - kl. 20.00

Sideby kyrka

Musik och sång, diktläsning och andakt

Lindskog & Lindgren uppträder med musik, sång och diktläsning. Andakt av Markus Engström


Se också

on 21.8 kl. 19.00 -20.30

Jonnsborg lägergård

Sommarsamling

Tal, sång och musik i sommarkvällen
sö 15.9 kl. 12.00 -13.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
lö 21.9 kl. 18.00 -20.00

Sideby kyrka

Församlingsafton

Samling kring ett tema, sång och andakt