Högmässa

sö 14.7 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Efteråt kaffe för 50-årskonfirmanderna vid Jonnsborg lägergård.


Se också

sö 25.8 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 8.9 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard