Högmässa

sö 14.7 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Efteråt kaffe för 50-årskonfirmanderna vid Jonnsborg lägergård.


Se också

sö 30.6 kl. 10.00 -11.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard under Evangeliföreningens årsfest i Kristinestad
sö 7.7 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard