Sommarsamling

on 10.7 kl. 19.00 - kl. 20.30

Jonnsborg lägergård

Tal, sång och samvaro i sommarkvällen

Exakt program öppet. Servering


Se också

on 21.8 kl. 19.00 -20.30

Jonnsborg lägergård

Sommarsamling

Tal, sång och musik i sommarkvällen
sö 15.9 kl. 12.00 -13.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
lö 21.9 kl. 18.00 -20.00

Sideby kyrka

Församlingsafton

Samling kring ett tema, sång och andakt