Gudstjänst

sö 16.6 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Treenighetssöndagen. Tema: Den dolde Guden

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Mika Helander


Se också

sö 7.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst

Fjärde söndagen efter pingst. Tema: Förlorad och återfunnen.
sö 14.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga
lö 20.7 kl. 19.00 -20.00

Sideby kyrka

Musik och dikt i sommarkvällen

Musik och sång, diktläsning och andakt