Gudstjänst

sö 16.6 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Treenighetssöndagen. Tema: Den dolde Guden

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Mika Helander


Se också

sö 25.8 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Elfte söndagen efter pingst. Tema: Kallelsetider.
sö 8.9 kl. 18.00 -19.00

Henriksdals bystuga

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter pingst. Tema: Jesus vår läkare.
sö 15.9 kl. 12.00 -13.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard