Gudstjänst

sö 9.6 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds kyrka

Pingstdagen. Tema: Den Helige Andes utgjutande

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen


Se också

sö 7.7 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 7.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst

Fjärde söndagen efter pingst. Tema: Förlorad och återfunnen.
sö 14.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga