Högmässa

sö 19.5 kl. 12.00 - kl. 13.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Fjärde söndagen efter påsk. Tema: Himmelrikets medborgare i världen.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen. F

öre högmässan uppvaktning vid hjältegraven kl. 11.45. Församlingens 75-årsjubilarer inbjuds särskilt till högmässan. Efteråt fest för församlingens 75-årsjubilarer vid Jonnsborg lägergård.


Se också

sö 28.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 4.8 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
on 7.8 kl. 19.00 -20.30

Jonnsborg lägergård

Sommarsamling

Tal, sång och musik i sommarkvällen