Högmässa

sö 12.5 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tredje söndagen efter påsk. Tema: Guds folks hemlängtan.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen


Se också

lö 20.7 kl. 19.00 -20.00

Sideby kyrka

Musik och dikt i sommarkvällen

Musik och sång, diktläsning och andakt
lö 27.7 kl. 18.00 -20.00

Sideby kyrka

SLEF:s sommarfest

Samling kring Ordet och sång
sö 28.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard