Högmässa

sö 12.5 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tredje söndagen efter påsk. Tema: Guds folks hemlängtan.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen


Se också

sö 2.6 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 9.6 kl. 12.00 -13.30

Kristinestads kyrka

Konfirmationsmässa

Festmässa med konfirmation