Kvällsmässa

lö 11.5 kl. 18.00 - kl. 18.45

Dagsmark bönehus

Andakt med nattvard

Präst Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen


Se också

sö 4.8 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 15.9 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 22.9 kl. 15.00 -16.00

Kristinestads kyrka

Lovsångsmässa

Sångbetonad gudstjänst med nattvard