Högmässa

sö 5.5 kl. 12.00 - kl. 13.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Andra söndagen efter påsk. Tema: Den gode Herden.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Församlingens 80-årsjubilerande medlemmar särskilt inbjudna. Efter högmässa fest för jubilarerna vid Jonnsborg lägergård.


Se också

lö 20.7 kl. 19.00 -20.00

Sideby kyrka

Musik och dikt i sommarkvällen

Musik och sång, diktläsning och andakt
lö 27.7 kl. 18.00 -20.00

Sideby kyrka

SLEF:s sommarfest

Samling kring Ordet och sång
sö 28.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard