Högmässa

sö 5.5 kl. 12.00 - kl. 13.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Andra söndagen efter påsk. Tema: Den gode Herden.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Församlingens 80-årsjubilerande medlemmar särskilt inbjudna. Efter högmässa fest för jubilarerna vid Jonnsborg lägergård.


Se också

sö 2.6 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 9.6 kl. 12.00 -13.30

Kristinestads kyrka

Konfirmationsmässa

Festmässa med konfirmation