Bibelsamtal

sö 28.4 kl. 18.00 - kl. 19.30

Lappfjärds församlingshem

Bibelstudium i grupprummet i Lappfjärds församlingshem

Studium av en bibelbok


Se också

sö 28.4 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
on 1.5 kl. 18.00 -20.00

Lappfjärds församlingshem

Förstamajmöte

Samling kring Ordet