Gudstjänst

sö 21.4 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Påskdagen. Tema: Kristus är uppstånden.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen, kyrkokören.


Se också

sö 30.6 kl. 10.00 -11.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard under Evangeliföreningens årsfest i Kristinestad
sö 7.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst

Fjärde söndagen efter pingst. Tema: Förlorad och återfunnen.
sö 14.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga