Församlingsafton

lö 13.4 kl. 18.00 - kl. 20.00

Kristinestads församlingshem

Församlingsafton

Gemenskap, allsång och andakt. Gäst: diakon Kristina Örn. Hon berättar om sin resa till ett flyktingläger i Kenya där Kyrkans Utlandshjälp bidrar till barns skolgång.