Högmässa

sö 7.4 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Femte söndagen i fastan. Tema: Lidandets söndag.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist.


Se också

må 22.4 kl. 10.00 -11.00

Dagsmark bönehus

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.4 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.4 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard