Pärlbandet

fr 5.4 kl. 19.00 - kl. 21.00

Lappfjärds församlingshem

Samling för kvinnor

På pilgrimsvandring till Santiago de Compostela med Kristina och Rune Käld. Servering. Anmälan senast 1.4 till Erica 0405277611