Musikandakt för Gemensamt Ansvar

fr 8.3 kl. 18.30 - kl. 20.00

Lappfjärds församlingshem

Musikandakt i Lappfjärds kyrksal till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar

Medverkande: Församlingens orkester, kyrkokörerna, Anna Karin Martikainen, Erica Norrback. Andakt av Lars Nisula. Kollekt och servering.