Sångstund

lö 23.2 kl. 18.00 - kl. 20.00

Härkmeri bönehus

Sångstund

Vi sjunger tillsammans och bär upp en kollekt till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.