Gudstjänst

sö 17.2 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Tredje söndagen före fastetiden. Tema: Den oförtjänta nåden

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen


Se också

sö 5.5 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Andra söndagen efter påsk. Tema: Den gode Herden
sö 5.5 kl. 12.00 -13.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 12.5 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard