Församlingsafton

lö 16.2 kl. 18.00 - kl. 20.00

Lappfjärds församlingshem

Temakväll inom församlingen med föredrag, sång, musik och gemenskap

Programmet okänt för tillfället. Servering