Ämbetsbevis och släktutredningar

Pastorskansliet ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister, ger ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. 

Du kan beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett, per telefon  06-2211073 eller genom e-mail till kristinestads.svenska@evl.fi. 

Avgifterna för ämbetsbevis och släktutredningar finns i bilagan.