Något för dig?

Kanske just du har något du brinner för? Kanske din plats är bland de förtroendevalda? Eller kanske du vill göra en insats nu och då som kyrkvärd, hjälpa till med servering eller kanske med barnpassningen under en gudstjänst. Ta i så fall frimodigt kontakt med någon av de anställda. Du behövs!