Bibel- och bönegrupper

Bibelgrupp i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, varannan tisdag kl 19, jämna veckor. Kontaktperson: Tom Bergman tel 040-8355338. 

Bönegrupp för kvinnor varje måndag kl 19 i Magasinet invid Lappfjärds församlingshem. Kontaktperson: Anita Viik-Ingvesgård tel 0400-664808.

Bibelsamtal i Lappfjärds församlingshem, söndagar kl 18. Kontaktperson: Holger Lövdahl tel 040-5665543

Diskussionsgrupper

Diskussionsgrupp för män i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, varannan mändag kl 19, udda veckor. Kontaktperson: Anders Österback tel 0400-660527. 

Karagrupp i Lappfjärds församlingshem, grupprummet,  varannan onsdag kl 19, jämna veckor. Kontaktperson: Markus Saarinen tel 050-3589797. 

Syföreningar

Diakonisyföreningen i Lappfjärds församlingshem, grupprummet, startar måndag 12.2 kl 14

Syförening i Härkmeri bönehus

 

Missionsstugan

Missionsstugan är en öppen samling för alla missionsintresserade. Missionsstugan träffas i Kristinestads församlingshem tisdag 6.2 kl 12.30.