Äppel på träd

Välkommen med!

Du är varmt välkommen med i församlingens verksamhet för vuxna. Det finns diskussionsgrupper, böne- och bibelgrupper, syföreningar m.m. Det finns pensionärssamlingar och församlingsaftnar. Öppna menyn och bekanta dig med verksamheten. Tveka inte utan kom frimodigt med!

Tag kontakt

Markus Engström
Kaplan
PB 59
64101 Kristinestad
Siv Hellman
Diakonissa
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad
Anna-Lisa Nilsson
Diakonissa (på semester, pensionär från 1.4)
PB 59
64101 Kristinestad
Daniel Norrback
tf Kyrkoherde
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad