Konfirmand 2018-2019

Vårens vecko/kvällsträffar börjar  

i Kristinestads församlingshem onsdag 6.2 kl 19-20.30 

i Magasinet torsdag 7.2 kl 19-20.30

 

Församlingspraktik

 

Under ditt konfirmandår ska du bekanta dig med både gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.  Gudstjänsterna besöker vi som grupp. Du deltar i  5 gudstjänster sammanlagt. Övrig församlingsverksamhet kan t.ex. vara att delta i andakterna på magasinet på fredagkvällarna, komma till gospelkören, delta i olika grupper inom församlingen, vara barnvakt vid någon gudstjänst eller församlingsafton, hjälpa till med Gemensamt Ansvarsinsamling, besöka något äldreboende med diakonissan osv. 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger