Konfirmand 2018-2019

Höstens vecko/kvällsträffar hålls kl 19-20.30 

i Kristinestads församlingshem följande onsdagar: 26.9, 10.10,  24.10 och 7.11 

i Magasinet följande torsdagar: 27.9, 11.10, 25.10 och 8.11.

Församlingspraktik

Under ditt konfirmandår ska du bekanta dig med både gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.  Gudstjänsterna besöker vi som grupp. Övrig församlingsverksamhet kan t.ex. vara att delta i andakterna på magasinet på fredagkvällarna, komma till gospelkören, delta i olika grupper inom församlingen, vara barnvakt vid någon gudstjänst eller församlingsafton, hjälpa till med Gemensamt Ansvarsinsamling, besöka något äldreboende med diakonissan osv. Vi gör upp en lista i konfirmandgruppen på vart var och en går.

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger