Konfirmand 2018-2019

Höstens vecko/kvällsträffar hålls kl 19-20.30 

i Kristinestads församlingshem följande onsdagar: 7.11 och 21.11 

i Magasinet följande torsdagar: 8.11 och 22.11.

Fredag 9.11 kl 19-20 har vi en gemensam träff i magasinet med Rebecca Åhman och Leonard Metsäranta.

Församlingspraktik

Knattekyrka söndag 28.10 kl 16 i Kristinestads församlingshem är första gemensamma gudstjänsten du kan välja att gå på.

Under ditt konfirmandår ska du bekanta dig med både gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.  Gudstjänsterna besöker vi som grupp. Du deltar i  2-3 gudstjänster på hösten. De övriga deltar vi i på våren. Övrig församlingsverksamhet kan t.ex. vara att delta i andakterna på magasinet på fredagkvällarna, komma till gospelkören, delta i olika grupper inom församlingen, vara barnvakt vid någon gudstjänst eller församlingsafton, hjälpa till med Gemensamt Ansvarsinsamling, besöka något äldreboende med diakonissan osv. Vi gör upp en lista i konfirmandgruppen på vart var och en går.

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger