Konfirmand 2017-2018

Årets konfirmander är delade i tre grupper. Två grupper träffas i magasinet i Lappfjärd varannan onsdag kl 19-20.30 och varannan torsdag. En grupp träffas i Kristinestad varannan onsdag kl 19-20.30 i församlingshemmet.

Kristinestadsgruppen träff onsdag 16.5 kl 19

Magasingruppen/onsdagar träff onsdag 23.5 kl 19

Magasingruppen/torsdag träff torsdag 24.5 kl 19

Församlingspraktik

Under ditt konfirmandår ska du bekanta dig med både gudstjänster och övrig församlingsverksamhet. Du deltar i åtta gudstjänster och åtta övriga tillfällen. Övrig församlingsverksamhet kan t.ex. vara att delta i andakterna på magasinet på fredagkvällarna, komma till gospelkören, delta i tonårsträff i församlingshemmet i stan, vara barnvakt vid någon gudstjänst eller församlingsafton, hjälpa till med Gemensamt Ansvarsinsamling, besöka något äldreboende med diakonissan osv. Prata med Jeanette så får du tips på olika aktiviteter.

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger