Konfirmand 2018-2019

Vecko/kvällsträffar hålls enligt följande:

i Kristinestads församlingshem kl 19-20.30 onsdag 13.3, 27.3, 3.4 och 8.5. 

och i Magasinet kl 19.30-21 torsdag 14.3, 28.3, 4.4 och 9.5.

Gemensam träff i Kristinestads församlingshem söndag 14.4 kl 16.30-18.00 med tema mission med Camilla Skrifvars-Koskinen från Finska Missionssällskapet

 

 

Församlingspraktik

 

Under ditt konfirmandår ska du bekanta dig med både gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.  Gudstjänsterna besöker vi som grupp. Du deltar i  5 gudstjänster sammanlagt.

Här är förslag på gemensamma gudstjänster: Söndag 24.3 kl 12 Högmässa i Krs kyrka med Gunilla Teir,  fredag 5.4 kl 21 Mässa i Lappfjärds kyrksal med Daniel Norrback, under stilla veckan och påsk 15-22.4 hålls passionsandakter och gudstjänster på olika ställen varje dag. Vill du välja någon helt annan gudstjänst så meddela Jeanette.

Övrig församlingsverksamhet kan t.ex. vara att delta i andakterna på magasinet på fredagkvällarna, komma till gospelkören, delta i olika grupper inom församlingen, vara barnvakt vid någon gudstjänst eller församlingsafton, hjälpa till med Gemensamt Ansvarsinsamling, besöka något äldreboende med diakonissan osv. 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger