Konfirmand 2017-2018

Årets konfirmander är delade i två grupper. Lappfjärdsgruppen träffas varannan onsdag kl 19-20.30 i magasinet och Kristinestadsgruppen träffas varannan onsdag kl 19-20.30 i församlingshemmet i stan.

Träffarna i magasinet hålls 17.1, 31.1, 14.2, 7.3, 21.3, 11.4 och 25.4. Träffarna i stan hålls 10.1, 24.1, 7.2, 21.2, 14.3, 4.4 och 18.4.

Församlingspraktik

Under ditt konfirmandår ska du bekanta dig med både gudstjänster och övrig församlingsverksamhet. Du deltar i åtta gudstjänster och åtta övriga tillfällen. Övrig församlingsverksamhet kan t.ex. vara att delta i andakterna på magasinet på fredagkvällarna, komma till gospelkören, delta i tonårsträff i församlingshemmet i stan, vara barnvakt vid någon gudstjänst eller församlingsafton, hjälpa till med Gemensamt Ansvarsinsamling, besöka något äldreboende med diakonissan osv. Prata med Jeanette så får du tips på olika aktiviteter.

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger

Tag kontakt

Daniel Norrback
tf Kyrkoherde
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad
Jeanette Ribacka-Berg
Ungdomsarbetsledare
PB 59
64101 Kristinestad